Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Convocatòries 2016

Resolució TSF/1054/2017, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització dels Programes Integrals 2017.

Resolució TSF/958/2017, de 24 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació dins del programa de formació amb compromís de contractació gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2016.

Resolució TSF/959/2017, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP), adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, durant l'any 2016.

Resolució TSF/853/2017, de 18 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació dins del programa Forma i Insereix, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2016.

Resolució TSF/854/2017, de 18 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, per a l'any 2016.

Resolució TSF/855/2017, de 18 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció, per a l'any 2016.

Resolució TSF/735/2017, de 3 d'abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització dels Projectes Singulars l'any 2016.

Resolució TSF/429/2017, de 6 de març, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes a la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada, per a l'any 2017, en relació amb la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/258/2017, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa Fem ocupació per a joves.

Resolució TSF/259/2017, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves.

Resolució TSF/213/2017, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, per a l'any 2016.

Resolució TSF/214/2017, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa 30 Plus, per a l'any 2016.

Resolució TSF/2939/2016, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada, per a l'any 2017, en relació amb la concessió de subvencions per al finançament de les actuacions de Programes Integrals per a persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/2765/2016, de 2 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions d'un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016.

Ordre TSF/321/2016, d'1 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada, per a l'any 2017, en relació amb la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/2668/2016, de 24 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/2667/2016, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/2662/2016, de 22 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop, en l'exercici 2016.

Resolució TSF/2633/2016, de 22 de novembre, de segona ampliació de l'import màxim per a l'exercici 2016 destinat a la concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop.

Resolució TSF/2622/2016, de 16 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria pluriennal per als anys 2016 i 2017 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social.

Resolució TSF/2591/2016, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització de les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.

Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.

Resolució TSF/2592/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2016, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars.

Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars.

Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds del Programa Treball i Formació que preveu la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre.

Resolució TSF/2551/2016, de 14 de novembre, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a l'any 2016 que preveu l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball.

Resolució TSF/2534/2016, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació.

Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.

Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

Resolució TSF/2475/2016, de 4 de novembre, per la qual es modifica l'import màxim per a l'exercici 2016 assignat a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Resolució TSF/2413/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Ordre TSF/289/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars.

Resolució TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Ordre TSF/288/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/2379/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

Ordre TSF/273/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

Resolució TSF/2298/2016, de 3 d'octubre, d'ampliació de termini per presentar sol·licituds de la convocatòria prevista a la Resolució TSF/1642/2016, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix.

Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Ordre TSF/268/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Ordre TSF/269/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social.

Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Resolució TSF/1940/2016, de 27 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Conveni per a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'ocupació per a l'any 2016 i l'establiment de les bases de col·laboració dins del marc del Programa de Garantia Juvenil.

Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves.

Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves.

Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Resolució TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació.

Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

Resolució TSF/1732/2016, de 27 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l'exercici 2016.

Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Resolució TSF/1676/2016, de 4 de juliol, per la qual es modifica l'import màxim per a l'exercici 2016 destinat a la concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Resolució TSF/1664/2016, de 4 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2016)

Resolució TSF/1642/2016, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix.

Resolució TSF/1639/2016, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Resolució TSF/1592/2016, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.

Ordre TSF/176/2016, de 20 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social.

Resolució TSF/1637/2016, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017.

Resolució TSF/1284/2016, de 19 de maig, de convocatòria per a l'any 2016 de la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Resolució TSF/1285/2016, de 19 de maig, de convocatòria per a l'any 2016 de la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Ordre TSF/118/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Resolució ENS/756/2016, d'11 de febrer, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de la instal·lació i manteniment d'ascensors.