Acceso directo al contenido Acceso directo al inicio de la página Acceso directo al menú de navegación

Aquest és un sistema d'ajuda per redactar el teu propi currículum. Quan finalitzis tot el procés podràs modificar i editar els resultats amb el teu editor de textos. Crea el teu currículum i guarda'l al teu ordinador o envia'l per correu electrònic.

Per començar. Dues qüestions generals sobre el currículum que vols fer:

Estàs buscant la teva primera feina o tens poca experiència laboral?
Si busques la feina fora del territori estatal, t'interessa fer el currículum Europass?
Necessito més informació sobre el currículum Europass per poder decidir