Castellano
 

Si disposeu d'identificació digital (Certificat Digital, idCAT mòbil, idCAT, DNIe, Clave PIN, ...) accediu directament al sistema:

Per realitzar el tràmit de consulta del CV cal identificar-se amb Clave, DNI electrònic o altres certificats avançats.

Per la resta de tràmits podeu identificar-vos amb els anteriors certificats més Clave PIN, idCAT mòbil i idCAT certificat.

Informació sobre identificació digital

Horari de connexió