Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Certificats d'assistència a les accions formatives

Dels programas d'Escoles taller, Cases d'ofici, Tallers d'ocupació, Noves cases pe a nous oficis i Ocupació per a persones en situació d'atur de llarga durada

Amb l'objectiu d'acreditar l'adquisició d'aptituds i coneixements per part de les persones participants i en finalitzar la seva participació en una Escola Taller i/o Casa d’Oficis (‘Treball als Barris’) o Taller d’Ocupació (‘Treball als Barris’), Noves Cases per a Nous Oficis, i al programa ‘Ocupació per a persones aturades de llarga durada’, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) posa a l'abast de les seves entitats promotores els certificats corresponent perquè els hi facin arribar.

Eina de generació de certificats i instruccions

Enllaç a l'eina de generació dels diferents models de certificats d'assistència

Instruccions per a l'emissió dels certificats. Accediu al document

Models de certificat

Hi ha quatre models de certificat d’acord amb el programes següents:
1. Escoles taller i Cases d'ofici (en el marc del projecte ‘Treball als Barris’)
2. Tallers d'ocupació (en el marc del projecte ‘Treball als Barris’)
3. Noves Cases per a Nous Oficis (Projecte Impuls-Treball)
4. Ocupació per a persones aturades de llarga durada 

Característiques del paper i impressió dels certificats

Els certificats s'han d'imprimir obligatòriament sobre paper de les característiques següents:
 
Mida: 297 mm x 210 mm
Tipus paper: Cyclus òfset de 200 gr/m2
Plantilla_ETCO_150 Plantilla_TO_150
Model (1)  Certificat Escoles Taller, Cases
d'Ofici i de Noves Cases per a Nous Oficis
Model (2)  Certificat Tallers d'Ocupació
Per fer els certificats d’Escoles Taller, Cases d’Ofici, Tallers d’Ocupació, Noves Cases per a Nous Oficis, Ocupació per a persones aturades de llarga durada, cal seguir els passos segïents:
1. Demaneu a la unitat o servei del SOC que gestiona el programa que esteu portant a terme, la quantitat de paper (nombre de fulls) que requeriu per confeccionar els certificats de l’alumnat.
En previsió de què s’hagi d’encarregar la impressió del paper, és recomanable que el demaneu amb un mínim de 15 dies d’antelació.
En el moment de formalitzar la petició, indiqueu el programa, és a dir: Escoles taller, Cases d’Ofici (model 1), Noves Cases per a Nous Oficis (model 1), Taller d’ocupació (model 2), Ocupació per a persones aturades de llarga durada (model 2), ja que en funció d’això rebreu un model diferent de paper.
2. La redacció del contingut textual dels certificats es fa mitjançant un formulari. En aquest sentit, heu d’escollir la pestanya corresponent al programa que vulgueu generar els certificats.
3. Un cop emplenat el formulari, només queda imprimir el contingut resultant sobre el paper per a certificats que se us ha facilitat.
Recomanacions per imprimir
1. Abans d’imprimir els certificats que donareu a les persones participants, és aconsellable que feu proves –per exemple, amb folis– per saber com heu de col·locar el paper de certificat dins la vostra impressora.
2. Feu la impressió a través del navegador Explorer a partir de la versió 6.0 o bé del Mozilla
3.  Imprimiu els certificats en color per donar més contrast a la impressió.
 
Per a qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a bustia.soc@gencat.cat